ZWROTY | RETURNS

ZWROTY

Wiemy, że czasami ciężko jest dobra odpowiedni rozmiar albo kolory przez internet. Dlatego w naszym sklepie możesz zwrócić swój zakup w przeciągu 14 dni od jego dostarczenia.

 

W tym celu skontatkuj się z nami przez maila kontakt@jestdziane.pl lub formularz kontaktowy. Będziemy potrzebować wypłeniony formularz zwrotu. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypisz ręcznie - potrzebujemy Twoje imię, nazwisko, datę zamówienia, numer zamówienia, adres e-mail, numer konta bankowego na który mamy zwrócić opłatę oraz informację o rezygnacji z zakupu: Niniejszym informuję o zwrocie produktu (nazwa), zakupionego (data).

Zwracany produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt zwrotu ponosi kupujący.

Przedmioty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

WYMIANA

Możemy też wymienić Twój zakup na większy lub mniejszy rozmiar - skontaktuj się z nami  żeby ustalić szczegóły.

REKLAMACJE

Jeżeli potrzebujesz zareklamować swój zakup, bo widzisz w nim jakieś wady, skontaktuj się z nami przez maila kontakt@jestdziane.pl lub formularz kontaktowy. 

NAPRAWA

Jeżeli coś się złego wydarzyło się Twojej ulubionej czapce czy bluzce, postaramy się pomóc. Zaciągnięte oczko to nie koniec świata, może uda nam się coś zaradzić. Napisz do nas w czym jest problem, postaramy się pomóc.

PLIKI:

FORMULARZ ZWROTU 

RETURNS:

We know it's sometimes hard to decide and choose right size and colors using Internet. That's why you can return your product within 14 days  of its delivery

 

In this case, contact us via email kontakt@jestdziane.pl or contact form. We will need fulfilled return form. If you can't print it, write it down on a paper  - we will need your name, surname, date of your order, order number,  your e-mail address, bank account to reutrn your money and information about the return: I hereby inform about the return of the product (name), purchased (date).

The returned product must be intact and must not bear traces of use. The cost of return is borne by the buyer.

Custom-made items are non-returnable.

EXCHANGE

We can also exchange your purchase for a larger or smaller size - contact us to arrange the details.

COMPLAINTS

If you need to make a complaint about your purchase because you see any defects in it, please contact us by e-mail kontakt@jestdziane.pl or contact form. 

REPAIR

If something bad happened to your favourite beanie or blouse, we will try to help. A snag is not the end of the world, maybe we can do something with it. Write to us what the problem is, we will try to help.

FILES:

RETURN FORM